Menu

AG-D-RAPIDLINE

BRZI GASNI PUNJAČ

AG-D-RAPIDLINE - Stanica za brzo punjenje gasa sa multisenzorskim upravljanjem konstruisana da poboljša termička i akustična svojstva jedinica izolacionog stakla putem visoko kvalitetnog punjenja gasa sa malim gubicima sa premiksovanim, tehničkim ili plemenitim gasovima (npr. argon, SF6, kripton ili ksenon) za proizvodnju izolacionog stakla u industrijskom obimu do 700 jedinica po smeni, u zavisnosti od dimenzija okna.

Tehnička specifikacija

broj nezavisnih izlaza
2
kapacitet protoka po izlazu
25 N L / min. (Ar)
celokupni kapacitet izlaza
50 N L / min. (Ar)
dimenzije
860 x 620 x 600 mm
težina
70 kg
napajanje 110 / 230 V ± 10%, 50 / 60 Hz
snaga 350 VA / 100 VA

ATOS GLASS-WINGMAN D.O.O.

Nevesinjska 15

26300 Vršac

Srbija

+38113408015
+381646451343
+381132102529

Katalog 2018/2019

atosglasskatalog2018