Menu

AG-D-ECOLINE

GASNI PUNJAČ

AG-D-ECOLINE - Stanica za gasno punjenje sa senzorskim upravljanjem konstruisana da poboljša termička i akustična svojstva izolacionih staklenih jedinica putem odvojenog gasnog punjenja premiksovanih, tehničkih ili plemenitih gasova sa malim gubicima (npr. argon, SF6, kripton ili ksenon) za proizvodnju izolacionog stakla u malom ili srednjem obimu do 250 jedinica po smeni, u zavisnosti od dimenzija okna.

Tehnička specifikacija

broj nezavisnih izlaza
1, 2 ili 4
kapacitet protoka po izlazu
8 N L / min. (Ar)
celokupni kapacitet izlaza
16 N L / min. (Ar)
dimenzije
220 x 260 x 500 mm
težina
8 kg / 16 kg
napajanje 230 V ± 10%, 50 Hz (ili prema zahtevu)
snaga 47 VA / 15 VA

ATOS GLASS-WINGMAN D.O.O.

Nevesinjska 15

26300 Vršac

Srbija

+38113408015
+381646451343
+381132102529

Katalog 2018/2019

atosglasskatalog2018